BFAP

Vooruitsigte vir die komende seisoene: Onbestendige ekonomiese omstandighede sal deursigtige besluitneming vereis

Die droogte en relatief hoë temperature van 2016 het tot gevolg gehad dat verskeie  kommoditeitspryse relatief hoë vlakke gerealiseer het, veral die van aartappels en mielies wat beide rekordpryse behaal het. Soos die nuwe seisoen  inbeweeg is en gunstiger weerpatrone gerealiseer het oor die grootste deel van die somerreëngebied, het die verwagte produksie van verskeie gewasse aansienlik gestyg met die gevolg dat markpryse in baie gevalle sterk afwaartse druk ervaar het. Terselfdertyd het verskeie faktore die makro-ekonomiese- en politieke omgewing uiters onbestendig gemaak met die implikasie dat besluitneming meer kompleks geraak het. Hierdie faktore beïnvloed veral besluitneming rakende bemarking en die aankoop van insette. Die doel van hierdie artikel is om ’n paar van die onmiddelike realiteite te identifiseer, dit te interpreteer in die konteks van markvooruitsigte en laastens die effek te illustreer op plaasvlak winsgewendheid en besluitneming.


Download here to read the article. 

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Related Posts

Agricultural Trade Brief 2023 Q3

BFAP’s Agricultural Trade Brief interprets and contextualises the latest quarterly international trade data and provides insights on the major factors driving agricultural trade. Click here to read more.

Food inflation brief – December 2023

This brief provides an overview of food inflation dynamics, its associated causes, and the cost of basic healthy eating for December 2023. Download here to read the report.

Agricultural Employment Brief 2023 Q3

BFAP’s Agricultural Employment Brief interprets and contextualises the latest quarterly labour force survey from StatsSA and provides insights on the major factors driving agricultural employment. Click here to read more.

Scroll to Top