Farm Economics Popular Literature


Watter Veranderings Kan die Volgende Tien Jaar in die Aartappelbedryf Plaasvind?

Vir elke landboubedryf bestaan daar ‘n reeks kerndrywers of fundamentele faktore wat die rigting van ‘n bedryf kan bepaal. Daar kan ook ‘n onderskeid getref word tussen drywers wat ‘n bedryf oor die korttermyn beïnvloed en die meer langtermyn strategiese drywers. Die grootste uitdaging wanneer toekomsprojeksies gemaak word, is om aannames te maak rondom die fundamentele drywers asook om te antisipeer wanneer die onderlinge verhouding tussen hierdie drywers gaan verander. Download the full article here.