Farm Economics Popular Literature


Vooruitsigte vir die komende seisoene

Onbestendige ekonomise omstandighede sal deursigtige besluitneming vereis

Die droogte en relatief hoë temparature van 2016 het tot gevolg gehad dat verskeie komoditeitspryse relatief hoë vlakke gerealiseer het, veral die van aartappels en mielies wat beide rekortpryse behaal het.

Download article