Farm Economics Popular Literature


‘n Basislyn vir die Suid-Afrikaanse Aartappelbedryf

Wat kan moontlik met pryse en hektare in 2011 gebeur

Die simulasie model wat deur die Buro vir Voedsel en Landboubeleid (BFAP) in samewerking met Aartapples Suid-Afrika vir die Suid-Afrikaanse aartapplebedryf ontwikkel is. Download the full article Here