Farm Economics Popular Literature


Kan Insetinflasie Toekomstige Finansiële Marges onder Druk Sit?

Dit is alombekend dat ’n kosteknyptang-effek in die landbousektor teenwoordig is wat impliseer dat produkpryse oor tyd stadiger styg as die pryse van landbou-insette. Figuur 1 reflekteer die styging in geselekteerde produsentepryse teenoor styging in insetpryse oor die periode vanaf 1990 tot 2015. Dit is duidelik dat die pryse van kunsmis, brandstof en die gemiddeld vir alle insette vinniger gestyg het as die produsentepryse van alle groentes, aartappels en die gemiddeld vir alle tuinbougewasse. Hierdie tendens word ook in internasionale kommoditeitsmarkte ervaar, alhoewel die impak in Suid-Afrika soms groter is as gevolg van verskeie redes waar die wisselkoers ’n belangrike drywer is. Download the full article Here