Farm Economics Popular Literature


Die Impak van Mieliepryse op Aartappelaanplantings

Verlede jaar het twee artikels in CHIPS verskyn om moontlike scenarios random aanplantings en markpryse vir 2011 te skets. Die BFAP aartappel bedryfsmodel het die scenarios gesimuleer. Download full article Here.