NEWS & WORK


Find BFAP’s most recent research, baselines and publications here. Subscribe to our newsletter at the bottom of the page to receive our news and work directly.

BFAP Baseline 2019

  Final Baseline 2019

BFAP Baseline 2018

Agricultural Outlook 2018 -2027

THE 2018 EDITION of the BFAP South African Baseline presents an outlook of agricultural production, consumption, prices and trade in South Africa for the period 2018 to 2027, within the context of the current uncertainty regarding land reform policies…

Vooruitsigte vir die komende seisoene


Die droogte en relatief hoë temparature van 2016 het tot gevolg gehad dat verskeie komoditeitspryse relatief hoë vlakke gerealiseer het, veral die van aartappels en mielies wat beide rekortpryse behaal het.

The Agri Benchmark Initiative: International and Local Potato Production


Due to changes in price relations of arable crops, the profitability of crops has been shifting throughout the world. Crop rotations and cropping systems are being put to the test!

‘n Basislyn vir die Suid-Afrikaanse Aartappelbedryf


Die simulasie model wat deur die Buro vir Voedsel en Landboubeleid (BFAP) in samewerking met Aartapples Suid-Afrika vir die Suid-Afrikaanse aartapplebedryf ontwikkel is.

Watter Veranderings Kan die Volgende Tien Jaar in die Aartappelbedryf Plaasvind?


Vir elke landboubedryf bestaan daar ‘n reeks kerndrywers of fundamentele faktore wat die rigting van ‘n bedryf kan
bepaal. Daar kan ook ‘n onderskeid getref word tussen drywers wat ‘n bedryf oor die korttermyn beïnvloed en die meer langtermyn strategiese drywers.

Die Impak van Mieliepryse op Aartappelaanplantings


Verlede jaar het twee artikels in CHIPS verskyn om moontlike scenarios random aanplantings en markpryse vir 2011 te skets. Die BFAP aartappel bedryfsmodel het die scenarios gesimuleer.

Wat Hou die Volgende Dekade vir die Aartappelbedryf in?


Vir elke landboubedryf bestaan daar ‘n reeks van kerndrywers, of anders gestel fundamentele faktore, wat die rigting van ‘n bedryf kan bepaal. Daar kan ook ‘n onderskeid getref word tussen drywers wat ‘n bedryf oor die korttermyn beïnvloed en die meer langtermyn strategiese drywers.

Kan Insetinflasie Toekomstige Finansiële Marges onder Druk Sit?


Dit is alombekend dat ’n kosteknyptang-effek in die landbousektor teenwoordig is wat impliseer dat produkpryse oor tyd stadiger styg as die pryse van landbou-insette.

An Overview of a Breeding and Technology Levy Collection System for SA

October 23, 2018

Investment into seed research is vital for a sustainable and competitive agricultural sector. In this context, this overview looks at the importance of a breeding and technology levy for wheat, barley and soybeans in South Africa.  View the summary  report here

Reflections on Mechanization Trends in Africa


This piece documents discussions on recent trends on mechanization in Africa held at a workshop session on agro-industrial transformation as a driver for employment generation, food security and rural development in Africa which took place at the 6th African Conference of Agricultural Economists in Abuja, Nigeria in September 2019. Read more.

The Impact of Increasing Fuel, Labour and Electricity Expenditure on the Sustainability of Agriculture


Recent months have seen significant upward pressure in input costs in the potato industry. Some of these costs are considered as being administrative costs.

The Benefits of Using Certified, Virus-tested, True-to-type Plant Material


The benefits to the primary fruit producers of establishing orchards and vineyards of certified, virus-tested, true-to-type plant material are not well understood. This article summarises the results of a research project which assessed the lifetime economic and non-economic benefits for fresh stone and pome fruit orchards, table and raisin grape vineyards, as well as canning peach orchards in South Africa (Midgley and Vermeulen, 2015; Midgley et al., 2015 and 2016).

Die Relatiewe Winsgewendheid van Aartapples met Spesifieke Verwysing na die Oos-Vrystaat


Vir ‘n geruime tyd al ontwikkel die Buro vir Voedsel en Landboubeleid(BFAP) toekomsprojeksies verskeie bedrywe in Suid-Afrikaanse land-bou.

Agri Benchmark


Farmers across the world are annually faced with new challenges from a production, input and market perspective. Uncertain weather conditions caused some major shifts in supply patterns.