NEWS & WORK


Find BFAP’s most recent research, baselines and publications here. Subscribe to our newsletter at the bottom of the page to receive our news and work directly.

Vooruitsigte vir die komende seisoene


Die droogte en relatief hoë temparature van 2016 het tot gevolg gehad dat verskeie komoditeitspryse relatief hoë vlakke gerealiseer het, veral die van aartappels en mielies wat beide rekortpryse behaal het.