NEWS & WORK


Find BFAP’s most recent research, baselines and publications here. Subscribe to our newsletter at the bottom of the page to receive our news and work directly.

Watter Veranderings Kan die Volgende Tien Jaar in die Aartappelbedryf Plaasvind?


Vir elke landboubedryf bestaan daar ‘n reeks kerndrywers of fundamentele faktore wat die rigting van ‘n bedryf kan
bepaal. Daar kan ook ‘n onderskeid getref word tussen drywers wat ‘n bedryf oor die korttermyn beïnvloed en die meer langtermyn strategiese drywers.