NEWS & WORK


Find BFAP’s most recent research, baselines and publications here. Subscribe to our newsletter at the bottom of the page to receive our news and work directly.

Categories

Wat Hou die Volgende Dekade vir die Aartappelbedryf in?


Vir elke landboubedryf bestaan daar ‘n reeks van kerndrywers, of anders gestel fundamentele faktore, wat die rigting van ‘n bedryf kan bepaal. Daar kan ook ‘n onderskeid getref word tussen drywers wat ‘n bedryf oor die korttermyn beïnvloed en die meer langtermyn strategiese drywers.

BFAP Baseline 2015


The 2015 edition of the BFAP Baseline presents an outlook of agricultural production, consumption, prices and trade
in South Africa for the period 2015 to 2024 and relates these results to policy and decision making in a turbulent
macro-economic environment.